جک ریلی بتا
جک بازوئی بارزانته
راهبند بتا
اپراتور یونیک