FORGOT YOUR DETAILS?

سقف متحرک

سقف متحرک

سقف متحرک گروه حفاظتی کیمیا با ارائه ایده ای نوین پیشرفت قابل توجهی در ساخت انواع مختلف ازاین نوع از سقف متحرک و سایبان ها ایجاد نموده است. که کاربردهای مختلف مانند:پارکینگ هایی که در داخل حیاط و یا محوطه های باز وجود دارند. و نمی توان بر روی آنها سقف ثابتی اجرا نمود و

سقف متحرک

کاربرد سقف متحرک

کاربرد سقف متحرک شاید بارها این سوال برایتان پیش آمده که چه تفاوتی بین سقف متحرک و ثابت است؟ سقف متحرک از زیبایی و کاربردی دارای تفاوت هایی با نوع ثابت خود است. اولین تفاوت آن در جنبه زیبایی آن است که حس مدرن وزیبایی را به محل میبخشد. حال از نظر کاربردی آن بخواهیم

سقف متحرک

هزینه سقف متحرک

هزینه سقف متحرک سقف متحرک یکی از بهترین و جدیدترین نوآوری ها درصعنت ساختمان به شمار میرود. با وجود جدید بودن این محصول استقبال زیادی از آن طی چندسال اخیر به عمل آمده است. حال میخواهیم به یکی از مهم ترین فاکورهای خرید این محصول یعنی عوامل موثر بر هزینه سقف متحرک بپردازیم. انتخاب فرم

TOP